AVERTIZARE LEGALĂ.

PROTECŢIA DATELOR.

La utilizarea serviciilor noastre este posibil să vi se solicite date personale. Furnizarea acestora este voluntară. Datele dumneavoastră personale sunt utilizate în strictă conformitate cu legislaţia germană privitoare la protecţia datelor. Datele personale funizate pe site-ul Auto Cobălcescu sunt utilizate ca parte din procedura contractuală pentru a vă procesa solicitările. În plus, datele dumneavoastră pot fi folosite în scopul înregistrării, participării la trageri la sorţi şi/sau la trimiterea de broşuri informative. Datele dumneavoastră pot fi transferate către alte filiale Auto Cobălcescu şi către organizarea de vânzări BMW pentru serviciul individual pentru clienţi.
Procesarea şi utilizarea datelor dumneavoastră pentru scopuri de consultare, publicitate şi cercetare de piaţă se face doar atunci când sunteţi în mod explicit de acord. Dacă atunci când vă daţi permisiunea pentru scopurile menţionate mai sus, sunteţi de acord ca datele dumneavoastră să fie utilizate şi de către alte organizaţii Auto Cobălcescu sau de către terţe părţi nominalizate, datele dumneavoastră pot fi transferate şi către aceste părţi. Dacă nu este cazul, datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte părţi.

> Află mai multe despre politica de confidenţialitate a datelor

 

COOKIES.

Un cookie este un mic fişier text care este copiat de către site pe hard disk-ul dumneavoastră. Cookies nu provoacă nici o daună computerului dumneavoastră şi nici nu conţin virusi. Cookies de pe site-ul nostru nu strâng date personale despre dumneavoastră. Puteţi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul setărilor din browser-ul dumneavoastră. Ca regulă, cookies sunt utilizaţi pe site-ul nostru pe durata sesiunii dumneavoastră pentru evaluarea anonimă, statistică şi pentru îmbunatăţirea relaţiei cu userul. Ocazional, cookies pot servi unui scop suplimentar în anumite secţiuni ale site-ului. Veţi fi informat despre acest lucru dacă accesaţi una dintre aceste secţiuni.

> Află mai multe despre politica de cookie-uri

 

DREPTURI DE AUTOR.

© Copyright Auto Cobălcescu. Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica, fişierele de sunet, de animaţie, video şi aranjarea acestora pe site-ul Grupului BMW sunt subiect pentru drepturi de autor şi alt fel de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuţie, şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. Anumite site-uri BMW pot conţine imagini ale căror drepturi de autor aparţin unor terţe părţi.

 

GARANŢII, RESPONSABILITĂŢI.

Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanţii mercantile implicite, potrivire pentru orice scop, sau neîncălcarea drepturilor unor terţe părţi. În timp ce informaţiile oferite sunt considerate corecte, pot include erori. Auto Cobălcescu nu va fi responsabilă în nici un fel faţă de nici o persoană pentru daune speciale sau indirecte în legatură cu acest material, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţa sau inducere în eroare în mod intenţionat. BMW România nu este răspunzatoare pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi şi, în consecinţa, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătură între acest site şi un altul.

 

MARCA COMERCIALĂ.

Cu excepţia cazului în care este indicat în mod diferit, toate mărcile comeciale de pe acest site se supun drepturilor de marcă al Auto Cobălcescu, inclusiv pentru mărci, nume de modele, logouri şi embleme.

 

LICENŢE.

Grupul BMW a încercat să creeze un site inovator şi de informare. Oricum, trebuie de asemenea să înţelegeţi că Auto Cobălcescu trebuie să-şi protejeze proprietatea intelectuală, inclusiv patentele, mărcile comerciale şi drepturile de autor. În consecinţă, vă rugăm să luaţi în considerare că nu a fost acordată de către acest site nici un fel de licenţă pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a companiilor din Grupul BMW sau pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a unor terţe părţi.

 

AVERTISMENT FRAUDĂ E-MAIL.

BMW nu vă va solicita niciodată să transmiteţi sau să confirmaţi informaţii personale prin e-mail, inclusiv, fără însă a se limita la, numele, adresa, parolele sau datele dumneavoastră financiare. Dacă primiţi un e-mail de la o persoană care pretinde că reprezintă BMW sau un departament BMW, ca de ex. Departamentul de siguranţă sau Departamentul Loterie, prin care vi se solicită astfel de informaţii, NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL. Este foarte probabil ca acesta să fie un e-mail fraudulos, al cărui unic scop este acela de a obţine datele dumneavoastră personale. Pentru a vă proteja, vă recomandăm să adăugaţi expeditorul în lista de expeditori blocaţi sau în lista de e-mail tip SPAM.

 

MESAJE E-MAIL FRAUDULOASE RECENTE.

E-mail din partea „Asistentului Departamentului de siguranţă BMW”.
Poate aţi primit un e-mail care se pretinde a fi expediat de Asistentul Departamentului de Securitate BMW, prin care, din motive de siguranţă, vi se solicită să efectuaţi click în termen de 24 ore pe un link pentru a vă confirma contul, în caz contrar acesta urmând a fi suspendat. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nu există un Asistent al Departamentului de siguranţă BMW, nici în cadrul BMW şi nici în cadrul societăţilor afiliate.
Acesta este un e-mail fraudulos. NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL.

 

E-MAIL DE LA „DEPARTAMENTUL DE LOTERIE BMW”.

Poate aţi primit un e-mail care se pretinde a fi expediat de către Departamentul de loterie BMW, prin care sunteţi informat că aţi câştigat un premiu. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că nici BMW şi nici societăţile asociate nu au un departament de loterie.
Acesta este un e-mail fraudulos. NU RĂSPUNDEŢI LA ACEST E-MAIL.

 

ANALIZA TRAFICULUI.

Acest site foloseste Google Analytics, un serviciu asigurat de catre Google care contribuie la analizarea utilizarii acestui site. Pentru acest scop, Google Analytics foloseste “cookies”, mici fişiere text plasate în calculatorul Dvs, pentru a colecta datele de trafic. În conformitate cu Termenii şi Condiţiile serviciului Google Analytics, Google va folosi aceste informaţii cu scopul de a evalua modul de utilizare al acestui site şi a elabora rapoarte referitoare la activitatea acestuia pentru Auto Cobălcescu.
Auto Cobălcescu nu va folosi şi nu va permite nici unei alte terţe persoane să folosească acest instrument de analiză statistică pentru a urmări sau colecta orice date de identificare personală ale vizitatorilor acestui site.
Google poate transmite informaţiile colectate de către Google Analytics către terţe persoane, atunci când acest lucru este prevăzut de lege sau atunci cand terţele persoane procesează informaţiile în numele Google.
Prin folosirea acestui site, vă exprimaţi acordul de procesare a datelor Dvs în modul şi pentru scopul mai sus menţionat. Puteţi refuza folosirea “cookies” prin descărcarea şi instalarea Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Conform acestei opţiuni, Google Analytics JavaScript primeşte instrucţiuni de a nu trimite nici o informaţie către Google Analytics cu privire la accesarea site-ului .
Pentru această opţiune, trebuie descărcată şi instalată opţiunea “add-on” pentru browser-ul de internet. Google Analytics Opt-out Browser Add-on este disponibil pentru Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari şi Opera.

 

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI.

Consecinte ale activitatilor si produselor furnizate de Auto Cobalcescu asupra mediului* Perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 Auto Cobalcescu desfasoara activitati de comercializare, intretinere si reparatii autovehicule, inspectii tehnice periodice, comercializare piese de schimb si servicii de taximetrie. Activitatile se desfasoara in urmatoarele locatii: 1) Punct de lucru amplasat in Bucuresti, str.Splaiul Unirii nr.311, sector 3: activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 533/2009. Sunt aplicate integral cerintele de monitorizare a factorilor de mediu si ale gestionarii deseurilor conform cu autorizatiile detinute si cu legislatia aplicabila. Monitorizarea factorilor de mediu se face prin efectuarea de analize pentru apa uzata – cu frecventa lunara si analize ale emisiilor la cabinele de vopsite si centrale termice, determinarea compusilor organici volatili – cu frecventa semestriala. Valorile obtinute in urma analizelor efectuate pentru apele uzate se incadreaza in limite conform cerintelor HGR/352/2005/NTPA 002 si HG 570/2016. Masurarea emisiilor de la sursele fixe (centrale termice si cabine de vopsire) se face conform Ord. MAPPM nr.462/1993 si Ord. MAPPM nr. 756/1997. Valorile masurate pentu compusi (CO, NOx, SO2, Pulberi, Compusi Organici Volatili – Ctotal, O2) se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare.Pentru reducerea impactului asupra mediului organizatia a decis sa utilizeze vopseluri pe baza de apa. Pe toata durata efectuarii monitorizarilor de la obtinerea Autorizatiei de Mediu si pana in prezent nu au fost depasiri ale limitelor impuse de legislatia in vigoare si nu au avut loc incidente/accidente de mediu. Deseurile generate in urma activitatilor desfasurate sunt colectate si gestionate conform cerintelor Autorizatiei de Mediu, Legii 211/2011, HG 856/2002, a reglementarilor aplicabile. Principalele deseuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate si necontaminate, absorbanti, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hartie/plastic, deseuri menajere, sticla, materiale plastice, metale feroase si neferoase, placute de frana, antigel, baterii. 2) Punct de lucru amplasat in Bucuresti, strada Valea Oltului nr.15, sector 6: activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 99/2013. Sunt aplicate integral cerintele de monitorizare a factorilor de mediu si ale gestionarii deseurilor conform cu autorizatiile detinute si cu legislatia aplicabila. Monitorizarea factorilor de mediu se face prin efectuarea de analize pentru apa uzata – cu frecventa lunara si analize ale emisiilor la cabinele de vopsite si centrale termice, determinarea compusilor organici volatili – cu frecventa semestriala. Valorile obtinute in urma analizelor efectuate pentru apele uzate se incadreaza in limite conform cerintelor HGR/352/2005/NTPA 002 si HG 570/2016. Masurarea emisiilor de la sursele fixe (centrale termice si cabine de vopsire) se face conform Ord. MAPPM nr.462/1993 si Ord. MAPPM nr. 756/1997. Valorile masurate pentu compusi (CO, NOx, SO2, Pulberi, Compusi Organici Volatili – Ctotal, O2) se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare. Pentru reducerea impactului asupra mediului organizatia a decis sa utilizeze vopseluri pe baza de apa. Pe toata durata efectuarii monitorizarilor de la obtinerea Autorizatiei de Mediu si pana in prezent nu au fost depasiri ale limitelor impuse de legislatia in vigoare si nu au avut loc incidente/accidente de mediu. Deseurile generate in urma activitatilor desfasurate sunt colectate si gestionate conform cerintelor Autorizatiei de Mediu, Legii 211/2011, HG 856/2002, a reglementarilor aplicabile. Principalele deseuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate si necontaminate, absorbanti, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hartie/plastic, deseuri menajere, sticla, materiale plastice, metale feroase si neferoase, placute de frana, antigel, baterii. 3) Punct de lucru amplasat in Pitesti, DN 65B (autostrada Pitesti – Bucuresti), km. 4+240, judetul Arges: activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 54/23.03.2010. Sunt aplicate integral cerintele de monitorizare a factorilor de mediu si ale gestionarii deseurilor conform cu autorizatiile detinute si cu legislatia aplicabila. Principalele deseuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje contaminate si necontaminate, absorbanti, materiale filtrante, filtre combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hartie/plastic, deseuri menajere, sticla, materiale plastice, metale feroase si neferoase, placute de frana, antigel, baterii. Deseurile generate in urma activitatilor desfasurate sunt colectate si gestionate conform cerintelor Autorizatiei de Mediu, Legii 211/2011, HG 856/2002, a reglementarilor aplicabile. Pe toata durata efectuarii monitorizarilor de la obtinerea Autorizatiei de Mediu si pana in prezent nu au fost depasiri ale limitelor impuse de legislatia in vigoare si nu au avut loc incidente/accidente de mediu. Organizatia detine contracte de utilitati (gaze, energie electrica si apa) si acorduri de preluare a apelor uzate, contracte de salubritate pentru puncte de lucru precizate mai sus. Toate operatiunile de monitorizare si predare a deseurilor generate sunt efectuate pe baza de contracte cu firme specializate si autorizate in aceste scopuri. Auto Cobalcescu raporteaza datele privind monitorizarile si gestiunea deseurilor catre Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti – semestrial/anual/si la solicitarea autoritatilor – conform Autrizatiilor de Mediu si reglementarilor aplicabile. Pentru ca fiecare client poate sa contribuie la o buna colectare selectiva si gestionare corecta a deseurilor rezultate din activitatile de intretinere si reparatii ale autovehicule in amplasamentele Auto Cobalcescu recomandam clientior sa predea deseurile, piesele, lichidele si materialele uzate fara niciun cost client catre organizatia noastra care se angajeaza sa le gestioneze in asa fel incat sa previna poluarea mediului. *Conform cu HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul Art. 26 (1) În scopul diseminării active a informației privind mediul prevăzute la art. 22 lit. e), operatorii economici care își desfășoară activitatea pe baza unei autorizații/autorizații integrate de mediu au obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului.