BMW pune bazele unei reutilizări ecologice şi eficiente a resurselor, chiar înainte ca un automobil nou să intre în faza de producţie. Prin utilizarea de materiale sintetice reciclabile, a unei game reduse de materiale şi prin separarea atentă a diverselor materiale, BMW se asigură că orice automobil poate fi reciclat rapid şi eficient. Aceste calităţi - economie şi ecologie - plasează BMW Group în topul clasamentului Dow Jones Sustainability Group Index, cel mai influent clasament mondial care vizează companiile orientate spre sustenabilitate.

PROCESARE ECOLOGICĂ.

BMW deschide noi căi de reciclare a automobilelor. Diverse companii specializate şi autorizate se ocupă de procesul de reciclare. Fiecare componentă a automobillui tău BMW va fi procesată în cel mai economic şi ecologic mod posibil. Returul controlat al automobilului, procesul de tratare anterior reciclării, dezasamblarea şi reciclarea reprezintă cele patru etape parcurse de automobilele scoase din uz, într-o manieră prietenoasă cu mediul înconjurător.

Procesul de reciclare începe prin returul controlat al automobilului la un dealer autorizat sau la un punct de colectare. Doar aceste puncte de preluare autorizate emit un certificat de distrugere, care este necesar pentru scoaterea din circulaţie a automobilului.

În faza de tratare anterior dezasamblării, airbag-urile şi orice alte componente cu posibil efect pirotehnic sunt neutralizate. Procesul de reciclare în sine începe prin eliminarea tuturor lichidelor cu ajutorul unor instrumente speciale de absorbţie. Această operaţiune include de exemplu scurgerea lichidului refrigerant al aerului condiţionat şi a lichidului de frână, scurgerea lichidului de răcire, a uleiului de motor şi de transmisie, precum şi extragerea combustibilului rămas în rezervor. Această operaţiune se efectuează cu ajutorul unui dispozitiv special. Lichidele de diverse tipuri sunt depozitate separat în containere şi sunt fie recondiţionate la centre autorizate, fie reutilizate în stare naturală.

În viitorul apropiat, legislaţia prevede ca un procent de 85% din greutatea automobilelor scoase din uz să fie reutilizat în forma curentă a componentelor sau ca sursă de materiale pentru fabricarea pieselor noi. În ceea ce priveşte piesele metalice, această ţintă a fost deja atinsă. În plus, materialele din sticlă şi din plastic au fost şi sunt în continuare reciclate în mod economic. BMW Group joacă un rol important în cadrul acestui proces, prin implementarea de tehnologii de ultimă generaţie. Motoarele demontate cu profesionalism pot fi recondiţionate şi reutilizate în scopul lor iniţial, ca urmare a tehnologiei superioare de reciclare.

Ulterior etapei de dezasamblare, automobilele scoase din uz urmează a fi trimise la o fabrică specială. Aici, caroseria fiecărui automobil este distrusă în bucăţi de dimensiunea unei palme, care sunt ulterior sortate. Materialele din plastic, materialele textile şi metalele feroase şi neferoase urmează a fi reutilizate.

DESIGN SPECIAL PENTRU RECICLARE.

Specialiştii BMW în designul pentru reciclare stabilesc condiţiile de reciclare şi de eliminare a automobilelor scoase din uz, prin prioritizarea eficienţei şi a preocupării pentru mediul înconjurător. Reciclarea devine astfel un aspect complex al procesului de dezvoltare a oricărui produs. Aspecte cu impact asupra reciclării, precum designul componentelor, selectarea materialelor şi a

ehnicilor de îmbinare, sunt luate în considerare anterior fabricării automobilelor.
Promovarea utilizării de materiale secundare reciclate şi de calitate înaltă în automobilele noi este un obiectiv important pentru inginerii BMW. Datorită acestui lucru, există multe materiale care au cicluri repetate de utilizare.

COMPONENTE INTELIGENTE CU POTENŢIAL MARE DE A FI RECICLATE.

Obiectivul pe termen lung al BMW este de a minimaliza impactul automobilelor asupra mediului înconjurător, de-a lungul întregului ciclu de viaţă al acestora. În plus, dezvoltarea şi fabricarea fiecărui automobil BMW nou deschide calea pentru reutilizarea eficientă şi ecologică a componentelor sale.

 • În etapa de dezvoltare, designerii evaluează capacitatea de reciclare a tuturor componentelor şi sumarizează rezultatele în schiţele componentelor.
 • Conceptele de reciclare sunt elaborate pentru componente de mari dimensiuni precum barele de protecţie, habitaclu, etc.
 • În ceea ce priveşte selectarea materialelor, specialiştii BMW fac eforturi intense de a reduce diversitatea materialelor şi de a evita materialele nereciclabile.
 • Utilizarea tehnicilor inteligente de îmbinare a componentelor asigură sortarea ulterioară eficientă a materialelor supuse dezasamblării.
 • Impactul componentelor utilizate asupra mediului înconjurător este evaluat în mod sistematic în cadrul studiilor de caz „evaluarea ciclului de viaţă”.
 • Se realizează analize privind dezasamblarea virtuală şi fizică, în vederea asigurării faptului că fiecare automobil BMW atinge ţintele stabilite.
 • BMW împărtăşeşte rezultatele analizei de dezasamblare cu toţi operatorii economici implicaţi în procesul de reciclare, prin cursuri, training-uri şi documentaţie detaliată.

Aceste măsuri se aplică tuturor automobilelor BMW şi asigură următoarele aspecte:

 • componentele cu efect pirotehnic precum airbag-uri şi sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă pot fi distruse prin intermediul unei interfeţe standard;
 • lichidele din procesul operaţional, şi anume ulei, combustibil, lichid de răcire şi lichid de frână, lichid refrigerant al aerului condiţionat, etc. pot fi eliminate în mod rapid şi eficient cu ajutorul unui punct de drenaj sau al unui orificiu de scurgere;
 • componentele din plastic a căror greutate depăşeşte 200 de grame sunt inscripţionate cu numele materialului din care sunt realizate;
 • componentele din plastic de mari dimensiuni, supuse reciclării economice, pot fi eliminate în mod rapid şi facil.

RETURUL AUTOMOBILELOR SCOASE DIN UZ.

Ultimul posesor al unui automobil BMW are obligaţia de a preda automobilul respectiv unui dealer autorizat sau centrelor autorizate de returnare, în vederea reciclării. Aceste puncte de preluare autorizate emit un certificat de distrugere, care este necesar pentru scoaterea din circulaţie a automobilului. Punctele de returnare care colaborează cu BMW preiau automobilul scos din uz în mod gratuit. Pentru a returna un automobil în mod gratuit, trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii de bază:

 • automobilul care urmează a fi scos din uz trebuie să fie intact (în special motorul, unitatea de propulsare, caroseria, catalizatorul, toate componentele electronice folosite la măsurători şi orice alte componente esenţiale).
 • să nu conţină obiecte străine.